O nas

Grupa J. Dauman

Twój partner w rozwoju biznesu, ekspansji międzynarodowej i zwiększaniu potencjału firmy.

O nas

Od 1948 roku Grupa J. Dauman wspiera przedsiębiorców w kompleksowym rozwoju ich firm. By zrealizować ich potrzeby na każdej płaszczyźnie biznesu, z Grupą współpracują eksperci ds. finansów, księgowości, logistyki oraz prawa. Poprzez połączenie interdyscyplinarnych kompetencji spółek wchodzących w skład Grupy oferujemy unikalną na rynku platformę biznesową.

Dziś Grupa wspiera przedsiębiorców z całego świata w ich drodze do internacjonalizacji biznesu, oferując im dostęp do holistycznych usług z zakresu finansów i rachunkowości, logistyki, prawa oraz doradztwa biznesowego i networkingu.

Zespół

Grupę J.Dauman tworzą ludzie: to multidyscyplinarni eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Od 1948 roku Grupa J. Dauman Group wspiera firmy i przedsiębiorców w kompleksowym rozwoju. Z Grupą współpracują eksperci ds. finansów, księgowości i zarządzania, a także prawa. Ich wiedza i doświadczenie, w połączeniu z know-how Grupy pracują na kompleksową realizację potrzeb biznesowych.
Ich wiedza i doświadczenie, w połączeniu z know-how Grupy pracują na kompleksową realizację potrzeb biznesowych.
team

Grupą zarządzają specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem

Piotr Kubalka
FCCA, Msc, Bsc (Hons)

Chartered Accountant
Head of J. Dauman Group
CEO J.Dauman Finance
i J.Dauman & Co Ltd

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Oxford Brookes University, gdzie uzyskał dyplom w zakresie księgowości stosowanej. Od 2007 roku pełnoprawny członek brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (ACCA).
Jest biegłym księgowym i doradcą biznesowym z rozległym doświadczeniem zawodowym w wielu sektorach gospodarki i finansów zdobytym na rynkach brytyjskich i międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ekspansją działalności firm na rynki zagraniczne.
W 2005 założył firmę biegłych księgowych Capital Business Links Ltd . W 2017 r. nadzorował połączenie spółki z Dauman & Co Ltd, w wyniku którego powstała Grupa J.Dauman.
Dziś Grupa jest międzynarodowym hubem biznesowy z siedzibą w Londynie, który łączy przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu księgowości, doradztwa finansowego, logistyki i doradztwa prawnego, przy wsparciu partnerów. Holistyczny pakiet usług dla biznesu, które oferuje Grupa, wspiera przedsiębiorców w procesie usuwania barier w procesach związanych z internacjonalizacją działalności.

Beata Harnik

Prokurent J.Dauman Poland

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie własnością intelektualną, co pozwala rozwijać zainteresowania z zakresu prawa patentowego i znaków towarowych w bieżącej działalności zawodowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi.
Organizowała i współorganizowała wiele wydarzeń, webinarów i konferencji poświęconych m.in. polsko-brytyjskim relacjom biznesowym, czy zagadnieniom związanym z prowadzeniem biznesu w Wielkiej Brytanii.
Angażuje się w działalność społeczną i charytatywną.
Od 2016 roku związana z J.Dauman Group.

Grażyna Jaworska

Dyrektor zarządzająca J. Dauman Logistics Ltd.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2006 roku związana z J. Dauman Finance Ltd, gdzie zdobywała rozlegle doświadczenie księgowe. Od 2021 roku dyrektor zarządzająca w J. Dauman Logistics Ltd.
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w zarządzaniu szerokimi portfolio klientów, w tym międzynarodowych klientów korporacyjnych. Ekspert w dziedzinie kreowania strategii biznesowej, ze szczególną specjalizacją na rynku brytyjskim. W ostatnich latach do swojego wachlarzu umiejętności dołączyła doradztwo w procesach i regulacjach celnych, które realizuje z ramienia J. Dauman Logistics Ltd.

Konrad Kąkol

Adwokat, Partner Zarządzający J.Dauman Legal

Adwokat, mediator. Doświadczenie zdobywał w kancelariach specjalizujących się w prawie gospodarczym i międzynarodowym oraz we współpracy z zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność w branży konsultingowej.
Ekspert prawa spółek, transakcji M&A oraz prawa międzynarodowego. Praktykujący prawnik zagraniczny w Zjednoczonym Królestwie doradzający w zakresie angielskiego prawa korporacyjnego i handlowego podmiotom prowadzącym działalność na rynku Anglii i Walii.
Przeprowadził liczne projekty joint-venture z udziałem międzynarodowych inwestorów oraz kompleksowe procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Pomaga także podmiotom działającym w sektorze private equity oraz VC, w tym negocjowania i wykonywania umów inwestycyjnych oraz regulacji podmiotów zbiorowego inwestowania. Łączy znajomość prawa handlowego i prawa papierów wartościowych z wiedzą z zakresu rachunkowości oraz zagadnień finansowych.
Doświadczony praktyk międzynarodowego prawa handlowego. Obsługiwał wielomilionowe transakcje w sektorze wyrobów medycznych oraz surowców energetycznych, obejmujące zewnętrzne finansowanie bankowe oraz transport multimodalny.

Kamila Sanders

Corporate Relations Manager

Od 19 lat zajmuje się działaniami związanymi budową kanałów sprzedaży oraz rozwijaniem relacji biznesowych. W przeszłości była związana m.in. z sektorem bankowym, sztuki oraz finansowo-księgowym. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie budowy partnerstw z organizacjami ekonomicznymi.
Od 2023 roku pełni funkcję Corporate Relations Manager w Grupie J. Dauman, międzynarodowym hubie biznesowym z siedzibą w Londynie, który łączy przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu księgowości, doradztwa finansowego, logistyki i doradztwa prawnego. Odpowiada za rozwój procesów sprzedażowych, budowę partnerstw oraz tworzenie możliwości networkingowych dla klientów hubu.

Inicjatorka i organizatorka Akademii Aeropolis Forum CFO – konferencji dla dyrektorów finansowych, której partnerem była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.

Zapraszamy do kontaktu