Usługi

We make your business grow

Poprzez połączenie interdyscyplinarnych kompetencji spółek wchodzących w skład Grupy oferujemy unikalną platformę biznesową

Usługi

Siła grupy

Grupa J.Dauman to międzynarodowy hub biznesowy z siedzibą w Londynie. Zapewniamy naszym klientom dostęp do kompleksowego wsparcia biznesowego w obszarze:
– księgowości
– doradztwa biznesowego
– prawa
– logistyki
– finansów
– inwestycji
– ekspansji międzynarodowej

Księgowość

Spółki z Grupy J. Dauman świadczą usługi księgowości brytyjskiej i międzynarodowej oraz doradztwa finansowego dla przedsiębiorców i osób indywidualnych. J.Dauman Finance oraz J.Dauman & Co. Ltd posiadają prestiżową akredytację ACCA.
Spółki LTD

Rejestracja działalności

Bieżąca obsługa księgowa spółki

VAT

Obsługa payroll

Rejestracja i obsługa systemu CIS

Obsługa rozliczeń podatkowych osób na stanowiskach dyrektorskich

Obsługa księgowa rozliczenia podatku od osób prawnych

Wsparcie księgowe dyrektorów firmy

Wsparcie księgowe dla udziałowców firmy lub spółki

Zamknięcie i rozwiązanie firmy limited

Spółki partnerskie

Rejestracja działalności, commercial office

Bieżąca obsługa księgowa spółki partnerskiej

Tax return, self-assessment

Rejestracja płatnika i obsługa VAT

Rejestracja i obsługa rozliczeń w systemie CIS

Obsługa payroll

Sporządzanie sprawozdań rocznych (Employer Annual Return)

Rozwiązanie spółki partnerskiej

Podmioty międzynarodowe

Rozliczenia skonsolidowane

Układanie struktur biznesowych

Raportowanie dla spółek giełdowych

Osoby indywidualne

Capital Gains Tax: rozliczanie podatku od zysków kapitałowych

Rent income – rozliczanie i zarządzanie przychodem z najmu

Inheritance Tax – optymalizacja i rozliczanie podatku od spadków i darowizn

Trusts – rozliczanie podatków od funduszy powierniczych

Zarządzanie ubezpieczeniem społecznym NIN/NIC

Bieżąca obsługa księgowa

Tax return, self-assessment

Letting i inwestycje

Wsparcie księgowe dla nie-rezydentów, osób nieposiadających domicylu podatkowego UK

Rejestracja działalności dla osób samozatrudnionych

Bieżąca obsługa księgowa osób samozatrudnionych

Obsługa payroll

Rejestracja i obsługa systemu CIS

Rejestracja oraz pełna obsługa płatnika VAT

Rejestracja i obsługa ubezpieczenia społecznego NIN

Sporządzanie sprawozdań rocznych (Employer Annual Return)

Zawieszenie samozatrudnienia

Doradztwo biznesowe

Dzięki gromadzonej przez lata wiedzy i doświadczeniom oraz kompetencjom spółek wchodzących w skład Grupy, eksperci Grupy J.Dauman oferują unikalną i interdyscyplinarną perspektywę na biznes.

Prawo

Budowa stabilnego otoczenia prawnego wokół firmy, stanowi jedną z podstaw dla rozwoju przedsiębiorstwa. Nasi partnerzy z J. Dauman Legal są w stanie zapewnić Twojej firmie kluczowe usługi prawne niezbędne do odniesienia sukcesu.
Doradztwo Transakcyjne

Planowanie i budowanie struktur

Doradztwo przy procesach fuzji i przejęć (M&A)

Komercjalizacja nieruchomości

Prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Doradztwo Korporacyjne

Budowa ładu korporacyjnego

Doradztwo podatkowe

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ochrony dóbr społecznych

Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej

Reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych

Ochrona dóbr osobistych

Doradztwo Regulacyjne w zakresie

Usług płatniczych i kapitałowych

Rynku kapitałowego

Ochrony danych osobowych

Ochrony środowiska i energetyki

Compliance

Prawo Międzynarodowe

Doradztwo prawne w zakresie regulacji handlu międzynarodowego

Usługi prawne dla transportu i spedycja

Międzynarodowe planowanie podatkowe

Investor Networking

Przez ponad 75 lat obecności na rynku Grupa J. Dauman zbudowała szeroką sieć kontaktów w najważniejszych kręgach biznesowych Wielkiej Brytanii i Europy. Dziś te połączenia pracują na rzecz klientów Grupy i realizacji ich celów rozwojowych.

Logistyka

Poprzez J. Dauman Logistcs usuwamy granice dla biznesu, maksymalnie upraszczając handel międzynarodowy. W tym celu w ofercie znajdują się usługi – obsługi celnej, doradztwa i szkoleń oraz logistyki.
Obsługa celna

Odprawy celne transportów import|export pomiędzy UE a krajami trzecimi

Reprezentacja w czynnościach kontroli celnej i postępowaniach celnych

Zabezpieczenia majątkowe długu celnego w przewozie i tranzycie

Doradztwo celne, szkolenia

Audyt gamy produktów i procesów celnych

Taryfikacja towarów

Warsztaty z zakresu compliance z prawem celnym

Logistyka

Spedycja: transport całopojazdowy,

Usługi magazynowe na terenie UK i PL

Usługi 3PL dla sektora e-commerce

Ekspansja międzynarodowa

Grupa J. Dauman oferuje komplet narzędzi i wiedzy potrzebnej do zaplanowania i realizacji planu ekspansji międzynarodowej.
Ograniczamy koszty i ryzyko wejścia na nowe rynki – a dzięki sieci kontaktów skracamy ten proces.

Zapraszamy do kontaktu