Wartości

We make your business grow

Zwiększamy potencjał biznesowy naszych klientów.

O Nas

Filozofia

Wszystkich pracowników, współpracowników, partnerów i klientów Grupy J.Dauman łączy świadomość, że największą siłą jest zdolność do oddziaływania na otaczającą nas rzeczywistość.
zdj_biznes_lo_ludzie

Tę ideę realizujemy w praktyce, w trzech obszarach:

Tworzenie unikalnej wartości biznesowej dla klientów

Spójność wartości jest dla Grupy J.Dauman kluczowym czynnikiem podejmowania decyzji o nawiązaniu nowej współpracy. Niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, firma zatrudniająca 10 osób, czy międzynarodowa korporacja, to jeżeli łączy nas aspiracja sięgania po coraz trudniej dostępne cele, wzajemne, partnerskie zaufanie – mamy pewność, że wspólnie osiągniemy coś wyjątkowego.
Rectangle 227
Rectangle 231

Tworzenie środowiska do rozwoju

Rolą Grupy J.Dauman, wszystkich jej spółek oraz partnerów, jest tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy chcą i mają przestrzeń na badanie własnych granic. Od pierwszego dnia zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań, samodzielnego projektowania kariery. Staramy się rozbudzić ducha przedsiębiorczości naszych kolegów oraz koleżanek. Przedsiębiorczość naszych ekspertów nie tylko umożliwia nam lepsze rozumienie i antycypację potrzeb naszych klientów, ale przede wszystkim: zachęca nas do ciągłego samodoskonalenia nas samych.

Adaptacja do zmian

Nasza historia rozpoczęła się w 1948 roku, kiedy w powojennym Londynie powstało pierwsze biuro księgowo-rachunkowe. To dzięki ludziom, których spotkaliśmy przez te ponad 75 lat, dziś w ramach Grupy dostępne są także kompetencje doradcze, prawne, logistyczne.
Na naszej drodze byliśmy świadkami wielu zmian społecznych i gospodarczych. Przez praktykę zrozumieliśmy, że każda zmiana stanowi okno do nowych możliwości biznesowych. Nauczyliśmy się dostrzegać nadchodzące zmiany szybciej od innych – i wykorzystywać tę wiedzę na rzecz naszych klientów, partnerów oraz pracowników.
Tę otwartość, gotowość do adaptacji przekazujemy kolejnym pokoleniom naszych pracowników. Pokazujemy im, że aby skutecznie wdrażać misję We make your business grow, najpierw konieczne jest przyswojenie lekcji Together, we grow. W dzisiejszym świecie łączenie wspólnych kompetencji kreuje nową wartość i zwiększa nasz potencjał.

Idea

Biznes to ludzie i połączenia między nimi.

Poza szerokim zakresem usług doradczych Grupa J.Dauman udostępnia swoim klientom budowaną przez dekady sieć kontaktów w świecie brytyjskiego, europejskiego i światowego biznesu. W ten sposób idee klientów Grupy, są szybko i bezpośrednio przedstawiona tym, którzy mogą realnie wesprzeć realizację nawet najśmielszych celów.
Wspieramy małe, średnie i duże firmy, jak i największe, międzynarodowe korporacje. Zapewniamy w jednym miejscu, we współpracy z partnerami, dostęp do eksperckiej wiedzy. Usługi księgowo-finansowe, prawne, logistyczne, doradztwo, networking: Grupa J.Dauman to holistyczny ekosystem wsparcia dla firm i przedsiębiorców.
Group 1103

Cel

Group 1121

Zmieniamy świat biznesu

Budowaliśmy pierwsze płaszczyzny współpracy pomiędzy londyńskim City a wielonarodowymi społecznościami, których intensywny rozwój w stolicy Zjednoczonego Królestwa przypada na okres po zakończeniu II wojny światowej. Wielu klientów, z którymi J.Dauman nawiązało relacje w tamtym okresie, cały czas z nami współpracuje – nie tylko na rynku brytyjskim.
Dziś Grupa J.Dauman także buduje mosty porozumienia i przywraca przewidywalność tam, gdzie jej brak utrudniał rozwój biznesu. Niezależnie od tego czy pomagamy odbudować łańcuchy dostaw 6. Gospodarki świata po Brexicie, czy inicjować nowe inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wykorzystujemy

naszą wiedzę, razem

z naszymi klientami

zmieniamy świat.

Zapraszamy do kontaktu