Webinary

Jak wygrać brexit?

Jak wygrać Brexit

Jak wygrać brexit?

18 stycznia odbył się wyjątkowy webinar Jak wygrać brexit. Na zaproszenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej eksperci Grupy J.Dauman podzielili się z członkami Strefy swoją wiedzą i know-how.

Webinar został zorganizowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” z udziałem Grupy J.Dauman, Global24 oraz CASHBACK Polska. Problem zerwania łańcucha dostaw, który sprawił, że wiele przedsiębiorstw zawiesiło działania na rynku UK przedstawiono jako szansę na rozwój poprzez zapełnienie powstałej luki. W imieniu Grupy J.Dauman spotkanie poprowadził m.in. Piotr Kubalka.